JAKOŚĆ & ŚRODOWISKO

Kontrola Jakości

Jakość jest naturalnym i nieodłącznym aspektem wizji i strategii operacyjnej naszej firmy. Główną wytyczną którą kierują sie zespoły w trakcie swojej pracy jest idea ciągłego doskonalenia zgodna z cyklem PDCA oraz filozofią Kaizen. W związku z tym wzrożony Zintegrowany System Zarządzania przez Jakość przenika wszystkie aspekty naszej działalności, koncentrując sie na pełnym spełnieniu oczekiwań naszych klientów.

Poniższe przykłady ilustrują nasze działania:

  Polityka Jakości